Våra tjänster

Våra tjänster

Analys & utredning

Vi tar oss an kvalificerade analys- och utredningsuppdrag inom våra områden och då har vi inte bara med oss våra kunskaper utan också vårt breda kontaktnät. Det kan handla om att ge er en bra grund för strategiska vägval och utvärderingar och underlag som kan ge er spets i er externa kommunikation.

Public affairs & opinionsbildning

För att ni ska kunna påverka måste ni veta vart ni vill, vilka beslut ni vill påverka och vilka vägar som står till buds. Vi hjälper er att bevaka lagförslag, reda ut politiska processer, formulera budskap och använda er av effektiva kanaler för att nå målgruppen.

PR & kommunikation

Vi hjälper er att få uppmärksamhet för era idéer. Det kan handla om strategi, stöd i pressarbetet eller kriskommunikation. Vi hjälper er fram och tar oss an både strategiska och operativa tjänster.

Kommentera