Ulf Öfverberg

Ulf Öfverberg

ulfstor

Det är i gränslandet det händer

Gränslandet mellan politik och samhälle är det område där Ulf Öfverberg trivs allra bäst. I nästan hela sitt yrkesverksamma liv har han arbetat med frågor som på ett eller annat sätt är kopplade till politik och samhälle.

Det är i skärningspunkten mellan olika samhällssektorer som problem ofta uppstår; det kan vara företag eller intresseorganisationer som behöver tala med det politiska systemets företrädare eller som vill försöka påverka politikens inriktning på ett visst sätt. Det kan vara arbetsmarknadens parter eller myndigheter som behöver som en ny strategi för att kommunicera sina uppgifter till en ny målgrupp. Det kan också vara organisationer som behöver fördjupa sin kunskap och utarbeta nya sätt att arbeta på för att maximera sitt inflytande. Mycket av detta sker ofta i gränslandet mellan politiken och övriga samhällsområden.

Där är det också svårare att veta hur man ska agera och planera. Ett komplext samhälle kräver specialiserad kompetens som fördjupar, analyserar och föreslår vägledning för olika aktörer. Det är i det området som Ulf vill verka med att erbjuda sin kompetens, sin analys och sina råd.

Bakgrund

Ulf har sysslat med politik nästan hela sitt liv. Han har arbetat som politisk sakkunnig på Folkpartiets riksdagskansli, främst med frågor som rör välfärdspolitik – sjukvård, omsorg, socialförsäkringar och socialpolitik – med arbetsmarknadsfrågor och mediakommunikation. Däremellan har han även arbetat som politisk ledarskribent på svenska dags- och kvällstidningar.

Efter riksdags- och tidningsanställningarna jobbade Ulf som projektledare och sedermera som talskrivare och rådgivare i ordförandens stab på TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. Som projektledare var Ulf ansvarig för TCO-projektet Livspusslet som handlade om möjligheten att få tiden att räcka till både arbete och ansvar för hem- och barn.

Efter TCO-tiden gick Ulf vidare till arbete i Regeringskansliet där han arbetade med olika utredningar som berörde sjukförsäkringen, Globaliseringsrådet och romernas situation.

Under åren i riksdagen, i TCO och på regeringskansliet har Ulf samarbetat med en rad av politiker och beslutsfattare som Bo Könberg, Lars Leijonborg, Barbro Westerholm, Sture Nordh, Anna Hedborg, Marias Leissner m fl.

Mellan 2010 oh 2012 var Ulf anställd som näringspolitisk expert på Vårdföretagarna/Almega och sysslade med de privata vårdgivarnas villkor med frågor som Vårdval, ersättningsmodeller i sjukvården och äldreomsorgen, konkurrensfrågor, kvalitetsarbete och politisk påverkan.

Ulf har ett brett kontaktnät inom politik och samhälle som han ville använda i sitt arbete och våren 2012 var det dags att öppna eget. I samarbetet med sina kolleger i Vostra kan Ulf använda sin kompetens i en rad av de frågor som han har en gedigen erfarenhet av.

Förutom att arbeta med samhälle och politik är Ulf aktiv i mellanösterns problem, läser mycket, älskar att laga mat – helst god sådan – umgås med sin familj som består av fru och fyra barn. Dessutom försöker han jogga när han hinner och arbeta politiskt i folkpartiet.

Ulf nås på telefon: +46 706 365 611 och ulf@vostra.se

 

Kommentera