Katrin Östman

Katrin Östman I skärningspunkten mellan olika samhällssektorer uppstår ofta problem och möjligheter; det kan vara företag eller intresseorganisationer som behöver tala med det politiska systemets företrädare eller som vill försöka påverka politikens inriktning på ett visst sätt. Det kan också vara organisationer som behöver fördjupa sin kunskap och få underlag för nya strategier. Vad krävs för att den egna organisationen ska kunna leva upp till de krav som ställs på både kort och lång sikt? Vad innebär lagstiftningen? Har forskningsläget förändrats?

Katrin arbetar med samhällspolitiska analyser, utredningar, utvärderingar och strategier inom främst välfärdsområdena. Det kan också handla om rådgivning i frågor som rör samspelet mellan företag och offentlig verksamhet. Hon räds inte komplexa politikområden och de utmaningar som det innebär för såväl politiker, praktiker och medborgare. Tvärtom är det där hon trivs bäst!

Bakgrund

Efter studier i bl.a. företagsekonomi, socialt arbete och Pol. Mag. i offentlig politik och organisation har Katrin jobbat med välfärdspolitik på både myndigheter och intresseorganisationer. Hon har erfarenhet av kvalificerat utvärderingsarbete och har jobbat med allt ifrån statlig normering och metodutveckling till nationell uppföljning. Hon har t.ex. varit med från start i arbetet med att utveckla den nationella politiken för både öppna jämförelser och en mer kunskapsbaserad välfärd; det som idag kallas en evidensbaserad praktik. Hon har också erfarenhet av att jobba med implementering och förbättringsarbete i vård och omsorg och de kommunikationsutmaningar som det innebär. Mellan 2011 och 2014 var Katrin anställd som näringspolitisk expert på Almega, Vårdföretagarna och arbetade med frågor om vårdval, ersättningsmodeller, konkurrensfrågor, kvalitetsarbete och politisk påverkan utifrån de privata vårdgivarnas villkor. Hon har följt vinstdiskussionen från insidan och har förståelse för betydelsen av att vara affärsmässig och gå med vinst.

Genom egen erfarenhet från Socialstyrelsen och SKL har Katrin god kunskap om myndighetsbeslut och de politiska processerna som ligger till grund för hur välfärdssektorn styrs. Hon har också ett brett kontaktnät inom myndigheter och forskning. Detta ville hon använda i sitt arbete och hösten 2014 var det dags att öppna eget. I samarbetet med sina kolleger i Vostra kan Katrin använda sin kompetens i en rad av de frågor som hon har en gedigen erfarenhet av.

Kontakt

Katrin nås på katrin@vostra.se och telefon +46 (0)72 730 69 58